Kontakt

Föreståndare: Professor Mats Larsson
E-post: Mats.Larsson@ekhist.uu.se
 

Ekonomisk-historiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala
Sweden
 

Besökadress: Kyrkogårdsgatan 10,
plan 4 (Ekonomikum)

www.ucbh.uu.se

15.2.1 Centrum för företagandets historia

Ingår som en del av Ekonomisk-historiska institutionen

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog