Kontakt

Föreståndare: Docent Kristina Lilja
E-post: Kristina.Lilja@ekhist.uu.se
 

Ekonomisk-historiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala
Sweden
 

Besökadress: Kyrkogårdsgatan 10,
plan 4 (Ekonomikum)

www.ucbh.uu.se

Karta

Nedan finns en länk till en klickbar karta över Uppsala universitet.

Karta över Uppsala universitet