Forskare vid Centrum för företagandets historia

Eighteen researchers from a number of departments are currently affiliated with the Uppsala Centre of Business History.

Kalendarium

Högre seminarier vid UCBH, våren 2018.
 

Seminarierna äger rum kl 13.15–15.00 på Ekonomikum i rum K 412 om ej annat anges.

19 februari

Åsa Malmström Rognes presenterar sitt arbete kring jämförande banklagstiftning.

12 mars

Marianne Dahlén presenterar sin forskning om Kilklackens betydelse.

4 april

Lars Karlsson och Peter Hedberg presenterar artikel-utkast om krig och handel med titeln "The Impact of War on the International Economy during the First Wave of Globalization".

Måndag 23 april

UCBH seminariet kl 13-15: Lars Fälting presenterar 'Från svensk modell till marknadsstyrning – frivillig reglering av fjärrvärmeprissättning i Sverige 1948-2016'. K412

7 maj

Temadag kring kommande papper inför sommarens konferenser (heldagskonferens). Organiseras av Peter Hedberg.

21 maj

Kristina Lilja, Tom Petersson, och Mats Larsson presenterar kommande bok om ”Risk management in early banking”.