Kapitel

2016

Tekonologimarknader - idéer som ekonomiska tillgångar

David Andersson & Fredrik Tell

Publicerad i Lakemond, N. & Tell, F. (red.) Öppen innovation i teori och praktik. Studentlitteratur.

En liten ond historia. Ras och rätt i Mussolinis Italien.

Marianne Dahlén

Publicerad i Dalén, M. & Nygren, R. (red). Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok till Mats Kumlien, (red). Uppsala: Iustus förlag

Den internationella och nationella börshandelns omvandling och tillväxt, 1963-2013.

Peter Hedberg & Lars Karlsson

Publicerad i Larsson, M. (red). Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad. Stockholm: Dialogos Förlag.

Stockholms fondbörs 1863-2013 – en översikt.

Mats Larsson

Publicerad i  Larsson, M. (red). Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad. Stockholm: Dialogos Förlag.

Börsen igår, idag och imorgon.

Mats Larsson

Publicerad i Larsson, M. (red). Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad. Stockholm: Dialogos Förlag.

Kundägda svenska försäkringsbolag; ett framgångsrecept.

Mats Larsson & Mikael Lönnborg

Publicerad i Espeli, H. & Johannessen, F.E. (red). Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen & Lars Thue i an ledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Oslo: Novus förlag.

Banks, owners and the state. The long-term development and structure of Swedish commercial banking.

Mats Larsson

Publicerad i Lescure, M. (red) Immortal Banks. Strategies, Structures and Performance if major Banks. Geneve: Droz

Staten och styrningen av svenska banker.

Mats Larsson

Publicerad i Dalén, M. &  Nygren, R. (red). Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok till Mats Kumlien, (red). Uppsala: Iustus förlag.

Growth and Profits in Swedish and Finnish Big Business in the Twentieth Century.

Mats Larsson & Riitta Hjerppe

Publicerad i Cassis, Y., Colli, A. & Schröter, H. G. (red) The Performance of European Business in  the Twentieth Century. Oxford: OUP.

Commercial and Financial Services.

Mats Larsson, Edoardo Altamura, Youssef Cassis

Publicerad i Cassis, Y., Colli, A. & Schröter, H. G. (red) The Performance of European Business in  the Twentieth Century. Oxford: OUP.

Från lokala monopol till globala koncerner – från handel till bolagsstyrning.

Åsa Malmström Rognes

Publicerad i Larsson, M. (red),  Stockholmsbörsen – på en förändrad finansmarknad, Stockholm: Dialogos förlag.

Det privata aktieägandet i Sverige

Tom Petersson

Publicerad i Larsson, M. (red), Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, s. 267-334. Stockholm:  Dialogos förlag

2015

Reglering av bank, försäkring och revision - traditioner och trender

Mats Larsson & Eva Wallerstedt

Publicerad i Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Studentlitteratur, 2015.

Regulating competition of the Swedish insurance business: the role of the insurance cartel registry

Mats Larsson & Mikael Lönnborg

Publicerad i Susanna Fellman et al eds., Regulating competition - cartel registers in the twentieth century world, Routledge, 2015.

2014

The Military Revolution Revisited By Way of Private Enterprise

Peter Hedberg

Publicerad i The Economics of War, Taylor & Francis Online

2013

Moderna varumärken och historiska entreprenörer

Mikael Lönnborg & Marcus Box

Från identifikation till identitet: svensk varumärkesrätt under 100 år

Marianne Dahlén

Att skapa en märkesmarknad: Malmö Strumpfabriks marknadsföring av damstrumpor

Mats Larsson

Entreprenörskap och varumärken; en introduktion

Mats Larsson, Mikael Lönnborg & KarinWinroth

Skapande förstörelse och varumärkets växande betydelse: fallet Facit

Tom Petersson

Three Towns: Föränderlig produkt på reglerad marknad

Peter Sandberg

Publicerade i Mats Larsson, Mikael Lönnborg & Karin Winroth red., Entreprenörskap och varumärken, Gidlunds förlag, 2013.

2012

Bank Mergers in Sweden: The Interplay between Bank Owners, Bank Management,
and the State 1910-2009

Sven Jungerhem & Mats Larsson

Publicerad i Helen Anderson, Virpi Havila & Fredrik Nilsson eds., Mergers and Acquisitions. The Critical Role of Stakeholders. Routledge, 2012.

Banks, financial markets and the Swedish state during World War II

Peter Hedberg & Mats Larsson

Publicerad i Robert Vogler et al eds., Financial Markets of neutral Countries in World War II, Neue Zuricher Zeitung Publishing, 2012.

Banks and Swedish Financial Crises in the 1920s and 1930s

Mikael Lönnborg, Anders Ögren & Michael Rafferty

Publicerad i Christopher Kobrak & Mira Wilkins eds., History and Financial Crisis: Lessons from the Twentieth Century. Routledge, 2012.

2011

Strategic behaviour of integration of the firm under regulatory constraints. Evidence from the retailer Nordiska Kompaniet, 1900-1945

Peter Hedberg

Gärna barn, men hellre en allmän pension

Kristina Lilja & Dan Bäcklund

Publicerade i Lars Fälting et al eds., Aktörer och marknader i omvandling, Uppsala universitet, 2011.

2010

Tables and chairs under the hammer. Second-hand consumption of furniture
in eighteenth and nineteenth century Sweden

Sofia Murhem, Göran Ulväng & Kristina Lilja

In this article the furniture auctions in Stockholm and Enköping and the surrounding countryside are studied in relation to economic development. As the middle classes become wealthier during the nineteenth century they no longer had the same interest in buying furniture at the local auctions as they had had during the eighteenth century. Instead, the auctions increasingly became an important market for the growing demands of the lower classes. The article also discusses how the demand for furniture may function as a proxy for trends in furnishings as well as a manifestation of increasing wealth.

Published in Jon Stobart & Ilja van Damme eds., Modernity and the Second-hand Trade. European Consumption Cultures and Practices, 1700-1900, Palgrave MacMillan, 2010.

Bilateral exchange clearing with Germany during the 1930s: the experience of the Scandinavian countries

Peter Hedberg

Bilateralism is commonly regarded as one of the main sources of the rise of protectionism and the disintegration of the international economic and political system during the interwar years. Bilateral agreements also became a tool of large countries to exploit smaller trading partners. It has been claimed that Germany perfected these methods. This chapter argues that bilateral agreements, on the contrary, were initiated by small countries such as the Scandinavian in order to bridge diverging interests with larger economies.

Published in Managing Crises and De-globalisation. Nordic foreign trade and exchange, 1919–1939, Routledge, 2010.

The deposit market revolution in Sweden

Kristina Lilja

Published in Anders Ögren ed., The Swedish Financial Revolution, Palgrave MacMillan, 2010.

Etniska nätverk bland 1700-talets grosshandlare

Karin Ågren

Många av de grosshandlare som invandrade till Sverige under 1700-talet var innovativa och nytänkande. Den gemensamma referenspunkten för dem var den tyska kyrkan i Stockholm. Mellan församlingsmedlemmarna knöts starka sociala band som kunde utnyttjas i den ekonomiska verksamheten.

Klubbade stolar och bord. Auktionshandel med möbler 1720–1890

Kristina Lilja, Sofia Murhem & Göran Ulväng

Vi undersöker vilken betydelse möbelhandeln på auktion – i Stockholm och i Enköping med dess omgivande landsbygd – hade i förhållande till samhällsförändringen under perioden 1720-1890. Under 1700-talet var det främst borgare som köpte möbler på auktion medan det under 1800-talet var framför allt de egendomslösa som var aktiva på möbelauktionerna.

Publicerade i Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen, Uppsala universitet, 2010.

2009

Mode, modetjyvar och mönsterskydd

Marianne Dahlén

Piratkopiering av mode har debatterats i minst 100 år. I Sverige ansågs det länge föreligga ett ”kopieringsbehov” inom textilindustrin. Länge saknades därför lagliga möjligheter att skydda modedesign i Sverige. Trots de obefintliga eller låga skyddsgraderna är modeindustrin lönsam. En anledning kan vara att man använt sig av alternativa skyddsstrategier.

Ingår i Patent och pirater. Patentstrategier och varumärken under 100 år, utgiven av Centrum för Näringslivshistoria, 2009.

Två snilleföretags patentstrategier runt förra sekelskiftet

Mats Larsson & Fredrik Tell

Uppbyggnaden av svenska storföretag förknippades under det industriella genombrottet kring sekelskiftet 1900 med en omfattande teknisk utveckling. Flera av dessa företag kom därför att kallas snilleföretag. Med utgångspunkt från två sådana företag – Separator och ASEA – analyseras användningen av olika patentstrategier under de första decennierna av företagens verksamhet.

Ingår i Patent och pirater. Patentstrategier och varumärken under 100 år, utgiven av Centrum för Näringslivshistoria, 2009.

2008

Entrepreneurship and ownership: the long-term viability of the Swedish Bonnier and Wallenberg family business groups

Mats Larsson, Håkan Lindgren & Daniel Nyberg

This article highlights the problems connected with family companies. Succession strategies as well as the exercise of ownership control and entrepreneurship is discussed in a long-term perspective and comparisons are made between these two important family groups.

Published in Creating Nordic Capitalism. The Business History of a Competitive Periphery, Palgrave MacMillan, 2008.


Women, money and the financial revolution. A gender perspective on the development of the Swedish financial system, c1860-1920

Tom Petersson

Published in Women and their money 1700–1950. Essays on women and finance, Routledge, 2008.