Uppsala Papers in Financial and Business History

(no. 1-15 Uppsala Papers in Financial History)

1. Mats Larsson: Aktörer, marknader och regleringar. Sveriges finansiella system under 1900-talet. 1993.

2. Alexander Boksjö & Mikael Lönnborg-Andersson: Svenska finanskriser - orsaker, förlopp, åtgärder och konsekvenser. 1994.

3. Hans Sjögren (red.): Bankinspektör Folke von Krusenstjernas vitbok. Anteckningar från bankkrisen 1922-1923. 1994.

4. Rolf Marquardt: Internationalisering av svenska banker. En process i fem faser. 1994.

5. Mikael Olsson: Corporate Governance in Economies of Transition. The case of the Slovak Republic. 1996.

6. Anders Ögren: Riksbankens penningpolitik. Kreditförsörjning och prisstabilitet 1869-1881. 1996.

7. Arne Håfors: En statlig affärsbank i Sverige. Drivkrafter och motiv 1910-1930. 1996.

8. Mats Larsson & Mikael Lönnborg-Andersson (red.): Institutioner och organisationer på den svenska bankmarknaden. Erfarenheter från bankkrisen. 1996/97.

9. Karin Ky Hanson: Den svenska OTC-marknaden. Framväxt och funktionssätt. 1996/97.

10. Tom Petersson: Bankanknutna utvecklingsbolag 1962-1990. Tillkomst, drivkrafter och utveckling. 1996/97.

11. Kristina Lilja: Utav omsorg och eftertanke – en undersökning av Falu stads sparbanks sparare 1830-1914. 2000.

12. Lars Fälting, Hilda Hellgren, Tom Petersson, Anders Sjölander: Both a Borrower and a Lender be – Savings Banks in the Economic Development of Sweden, 1820-1939. Papers presented at the "24th annual meeting of the Social Science History Association, Fort Worth, USA, November 11-13, 1999, with comments. 2000.

13. Anders Sjölander: Att reglera eller inte reglera – en undersökning av sparbanksfrågan i riksdagen 1882-1939. 2000.

14. Jenny Andersson: Staten och sjukkassorna. Regleringarna av den svenska sjukkasserörelsen 1891 och 1910. 2000.

15. Hilda Hellgren: Med säkerheten i centrum. Sala sparbanks lån, låntagare och borgensmän 1860-1910. 2002.

16. Tom Petersson: I teknikrevolutionens centrum. Företagsledning och utveckling i Facit, 1957-1972. 2003.

17. Ylva Hasselberg: Spindeln i nätet. Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skutskär, 1875-1896. 2003.

18. Tomas Matti: Industriförbundet och den demokratiska utmaningen. Företagsledarnas professionaliseringprocess, 1900-1940. 2003.

19. Göran Bergström: Konflikter kring burskapet - en studie av borgerliga näringsprivilegier i Uppsala, åren 1830-46. 2006

20. Peter Hedberg & Mats Larsson: A Financial System under Pressure: The Case of Sweden 1930-45. 2006.

21. Peter Hedberg, Lars Karlsson, & Henric Häggqvist: Open for Welfare: Openness to Trade and Social Spending in the West, 1920-1990. 2017.

22. Mats Larsson & Jan Ottosson (eds.): Financial crises: International dissemination and consequences in historical perspective. 2018.

23. Peter Hedberg & Mikael Lönnborg (eds.): Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år. 2018