Sävenfors blast furnace
Photo: Mats Larsson

 

Styrelsen för Centrum för företagandets historia

Members

Mats Kumlien, Professor, Faculty of Law, Uppsala University
Kristina Lilja, Lecturer, Department of Economic History, Uppsala University
Sabine Gebert Persson, Lecturer, Department of Business Studies, Uppsala University
Peter Hedberg, Associate Professor, Department of Economic History, Uppsala University
Henrik Ericson, PhD-student, Department of Economic History, Uppsala University
Bo Damberg, Representative from industry and trade
Erik Hörnell, Representative from industry and trade

Deputy members

Håkan Lindgren, Professor, Stockholm School of Economics

Secretary

Peter Hedberg, Associate Professor, Department of Economic History, Uppsala University

UCBH Annual Report 2016 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2015 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2014 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2013 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2012 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2010 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2009 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2008 (in Swedish)
 

Kalendarium

Högre seminarier vid UCBH, hösten 2018.
 

Seminarierna äger rum måndagar kl 13.15–15.00 på Ekonomikum i rum K 412 om ej annat anges.

10 september

Gabriel Söderberg, Riksbanken och Uppsala Universitet, presenterar sitt papper Är Bitcoin och andra kryptotillgångar pengar?

24 september

Christopher Pihl, Uppsala Universitet, presenterar För att bygga, brygga och begrava. Riksens ständers banks utlåningsverksamhet under det sena 1600-talet

8 oktober

Anders Ögren, Lunds Universitet, presenterar sitt papper Private note issuing banks in the Swedish financial and economic development (1834–1913)

22 oktober

Henric Häggqvist, Lars Karlsson, Peter Hedberg, Uppsala Universitet, Credit, Market Structure and Efficiency in Swedish Commercial Banking 1912–1938

5 november

Åsa Malmström Rognes, Uppsala Universitet, Corporate finance in times of financial repression

19 november

Kollegor från Umeå presenterar två arbeten. Mattias Näsman, Roadblocks in the greening of the Automobile Industry: Markets, Regulations, and Negotiations of Motor Vehicle Emission Standards in Sweden and Europe 1960-2000. Ann-Kristin Bergquist, Business and Sustainability: New Business History Perspectives

3 december

Viktor Persarvet, Uppsala Universitet, titel meddelas senare

17 december

Björn Hasselgren, Uppsala Universitet, presenterar sitt arbete Göta Kanal - ett Mega-projekt i 1800-talets Sverige