Uppsala Papers in Financial and Business History

The Uppsala Papers in Financial and Business History (UPFBH) is a working paper series that has been published since 1993 by the Department of Economic History (no. 1-15 as Uppsala Papers in Financial History). Since 2008, the working paper is edited by the UCBH. Professor Mats Larsson established the series as well as served as the series editor-in-chief up until 2018. Since 2019 Peter Hedberg holds the position of editor-in-chief.

The series publishes ongoing research as well as long-term data and compilations of sources in the fields of financial, business, and economic history. In this respect, the UPFBH reflect research that is currently being conducted at the centre.

Editorial board
 
Associate Professor Peter Hedberg (editor-in-chief)
Professor Anders Ögren (associate editor)

Anders.Ogren@ekhist.uu.se

PhD Lars Karlsson (associate editor)

UPFBH No. 1-24

24. Henric Häggqvist, Peter Hedberg, Lars Karlsson, & Mats Larsson: The development of Swedish commercial banking, from establishment to consolidation: A presentation of a new database, 1866-1938. 2019.
Swedish Commercial Bank Database, V 1.0

23. Peter Hedberg & Mikael Lönnborg (eds.): Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år. 2018.

22. Mats Larsson & Jan Ottosson (eds.): Financial crises: International dissemination and consequences in historical perspective. 2018.

21. Peter Hedberg, Lars Karlsson, & Henric Häggqvist: Open for Welfare: Openness to Trade and Social Spending in the West, 1920-1990. 2017.

20. Peter Hedberg & Mats Larsson: A Financial System under Pressure: The Case of Sweden 1930-45. 2006.

19. Göran Bergström: Konflikter kring burskapet - en studie av borgerliga näringsprivilegier i Uppsala, åren 1830-46. 2006.

18. Tomas Matti: Industriförbundet och den demokratiska utmaningen. Företagsledarnas professionaliseringprocess, 1900-1940. 2003.

17. Ylva Hasselberg: Spindeln i nätet. Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skutskär, 1875-1896. 2003.

16. Tom Petersson: I teknikrevolutionens centrum. Företagsledning och utveckling i Facit, 1957-1972. 2003.

15. Hilda Hellgren: Med säkerheten i centrum. Sala sparbanks lån, låntagare och borgensmän 1860-1910. 2002.

14. Jenny Andersson: Staten och sjukkassorna. Regleringarna av den svenska sjukkasserörelsen 1891 och 1910. 2000.

13. Anders Sjölander: Att reglera eller inte reglera – en undersökning av sparbanksfrågan i riksdagen 1882-1939. 2000.

12. Lars Fälting, Hilda Hellgren, Tom Petersson, Anders Sjölander: Both a Borrower and a Lender be – Savings Banks in the Economic Development of Sweden, 1820-1939. 2000.

11. Kristina Lilja: Utav omsorg och eftertanke – en undersökning av Falu stads sparbanks sparare 1830-1914. 2000.

10. Tom Petersson: Bankanknutna utvecklingsbolag 1962-1990. Tillkomst, drivkrafter och utveckling. 1996/97.

9. Karin Ky Hanson: Den svenska OTC-marknaden. Framväxt och funktionssätt. 1996/97.

8. Mats Larsson & Mikael Lönnborg-Andersson (eds.): Institutioner och organisationer på den svenska bankmarknaden. Erfarenheter från bankkrisen. 1996/97.

7. Arne Håfors: En statlig affärsbank i Sverige. Drivkrafter och motiv 1910-1930. 1996.

6. Anders Ögren: Riksbankens penningpolitik. Kreditförsörjning och prisstabilitet 1869-1881. 1996.

5. Mikael Olsson: Corporate Governance in Economies of Transition. The case of the Slovak Republic. 1996.

4. Rolf Marquardt: Internationalisering av svenska banker. En process i fem faser. 1994.

3. Hans Sjögren (ed.): Bankinspektör Folke von Krusenstjernas vitbok. Anteckningar från bankkrisen 1922-1923. 1994.

2. Alexander Boksjö & Mikael Lönnborg-Andersson: Svenska finanskriser - orsaker, förlopp, åtgärder och konsekvenser. 1994.

1. Mats Larsson: Aktörer, marknader och regleringar. Sveriges finansiella system under 1900-talet (PDF). 1993.

Last modified: 2021-04-19