Uppsala Papers in Financial and Business History

Uppsala Papers in Financial and Business History (UPFBH) är en working paper serie som har publicerats sedan 1993 av Ekonomisk-historiska institutionen (nr 1-15 under namnet Uppsala Papers in Financial History). Sedan 2008 publiceras serien av UCBH. Professor Mats Larsson grundade serien samt höll positionen som chefredaktör fram till 2018. Sedan 2019 är Peter Hedberg chefredaktör för UPFBH.

Serien publicerar pågående forskning samt data över lång tid och forskningsöversikter inom finanshistoria, företagshistoria, och ekonomisk historia. UPFBH speglar därför den forskning som utförs vid UCBH.

Redaktionen
 
Docent Peter Hedberg (chefredaktör)
Peter.Hedberg@ekhist.uu.se
 
Professor Anders Ögren (biträdande redaktör)
Anders.Ogren@ekhist.uu.se
 
PhD Lars Karlsson (biträdande redaktör)

UPFBH Nr. 1-24

24. Henric Häggqvist, Peter Hedberg, Lars Karlsson, & Mats Larsson: The development of Swedish commercial banking, from establishment to consolidation: A presentation of a new database, 1866-1938. 2019.
Swedish Commercial Bank Database, V 1.0

23. Peter Hedberg & Mikael Lönnborg (eds.): Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år. 2018.

22. Mats Larsson & Jan Ottosson (eds.): Financial crises: International dissemination and consequences in historical perspective. 2018.

21. Peter Hedberg, Lars Karlsson, & Henric Häggqvist: Open for Welfare: Openness to Trade and Social Spending in the West, 1920-1990. 2017.

20. Peter Hedberg & Mats Larsson: A Financial System under Pressure: The Case of Sweden 1930-45. 2006.

19. Göran Bergström: Konflikter kring burskapet - en studie av borgerliga näringsprivilegier i Uppsala, åren 1830-46. 2006.

18. Tomas Matti: Industriförbundet och den demokratiska utmaningen. Företagsledarnas professionaliseringprocess, 1900-1940. 2003.

17. Ylva Hasselberg: Spindeln i nätet. Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skutskär, 1875-1896. 2003.

16. Tom Petersson: I teknikrevolutionens centrum. Företagsledning och utveckling i Facit, 1957-1972. 2003.

15. Hilda Hellgren: Med säkerheten i centrum. Sala sparbanks lån, låntagare och borgensmän 1860-1910. 2002.

14. Jenny Andersson: Staten och sjukkassorna. Regleringarna av den svenska sjukkasserörelsen 1891 och 1910. 2000.

13. Anders Sjölander: Att reglera eller inte reglera – en undersökning av sparbanksfrågan i riksdagen 1882-1939. 2000.

12. Lars Fälting, Hilda Hellgren, Tom Petersson, Anders Sjölander: Both a Borrower and a Lender be – Savings Banks in the Economic Development of Sweden, 1820-1939. 2000.

11. Kristina Lilja: Utav omsorg och eftertanke – en undersökning av Falu stads sparbanks sparare 1830-1914. 2000.

10. Tom Petersson: Bankanknutna utvecklingsbolag 1962-1990. Tillkomst, drivkrafter och utveckling. 1996/97.

9. Karin Ky Hanson: Den svenska OTC-marknaden. Framväxt och funktionssätt. 1996/97.

8. Mats Larsson & Mikael Lönnborg-Andersson (eds.): Institutioner och organisationer på den svenska bankmarknaden. Erfarenheter från bankkrisen. 1996/97.

7. Arne Håfors: En statlig affärsbank i Sverige. Drivkrafter och motiv 1910-1930. 1996.

6. Anders Ögren: Riksbankens penningpolitik. Kreditförsörjning och prisstabilitet 1869-1881. 1996.

5. Mikael Olsson: Corporate Governance in Economies of Transition. The case of the Slovak Republic. 1996.

4. Rolf Marquardt: Internationalisering av svenska banker. En process i fem faser. 1994.

3. Hans Sjögren (ed.): Bankinspektör Folke von Krusenstjernas vitbok. Anteckningar från bankkrisen 1922-1923. 1994.

2. Alexander Boksjö & Mikael Lönnborg-Andersson: Svenska finanskriser - orsaker, förlopp, åtgärder och konsekvenser. 1994.

1. Mats Larsson: Aktörer, marknader och regleringar. Sveriges finansiella system under 1900-talet. 1993.

Senast uppdaterad: 2021-04-19